השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  צור קשר

  צור קשר

  תדיראן פתרונות אנרגיה ("אביאם" + "טנסור") – סיפור לקוח

  רקע

  1. חברת "תדיראן פתרונות אנרגיה" הינה איחוד של 2 החברות "אביאם" ו"טנסור", שהינן חברות בנות של קבוצת תדיראן.
  2. החברה מתמחה במערכות אל-פסק ואגירה, בעלת שוק לקוחות מגוון (פרטיים, מסחריים וחברות ענק) ומספקת מוצרים איכותיים לצד שירות זמין ומהיר.
  3. לאור התפתחות תחום האגירה וצפי בגידול נרחב בהיקף הפעילות של החברה, בוצע פרויקט מקיף שכלל אבחון תפעולי וארגוני של שתי החברות טרום שלב האיחוד (כולל ראיונות), פוטנציאל לשיפור, הזדמנויות קיימות, בחינת מערכי והתפעול, המכירה, השירות והמבנה הארגוני והתאמתם לתמיכה בצמיחת החברה, 
  4. על בסיס אבחון זה, גובשה תכנית עבודה פרטנית ליישום המלצות האבחון בתחומים הבאים:
  1. מערך המכירות.
  2. שירות לקוחות.
  3. תחום התפעול – קטלוג, רכש, אחסנה.
  4. תחום שרשרת האספקה, תפ"י ופרויקטים.
  5. תכנית זו יושמה הלכה למעשה במהלך מספר חודשים והביאה להתייעלות ניכרת בתהליכי העבודה של החברה בתחומים שפורטו לעיל.

  מטרות הפרויקט

  1. מטרות הפרויקט כפי שהוגדרו ביציאה לדרך:
  1. מיפוי מוקדי שיפור והתייעלות בכלל התחומים.
  2. גיבוש תכנית עבודה לתמיכה באיחוד הצפוי של שתי החברות ובגידול החזוי בהיקף הפעילות.

  המצב הקיים בתחילת הפרויקט

  1. מערך המכירות – 
  1. ממוקד בתחומי אל פסק (חוסר בתחומי אגירה ו- טעינת רכבים).
  2. מערך המכירות עוסק רבות בנושאי רכש ומלאי, קידום אספקות במקום להתמקד בהגדלת היקף המכירה. 
  3. מערכות Priority נפרדות לאביאם טנסור וקושי באגרגציה של נתונים.
  4. שירות הלקוחות – 
  1. מערך שירות נפרד ל"אביאם" ול"טנסור".
  2. היעדר קיום מדדי בקרה ומעקב.
  3. תחום התפעול – 
  1. מערך התפעול אינו מותאם לתמיכה בגידול המכירות הצפוי : 
   1. חוסר בגוף ש.א חזק 
   2. חוסר בגוף תפ"י 
   3. תהליכי עבודה לא אופטימלים 
   4. חוסר במדדים תפעוליים 
   5. חוסר בשגרות עבודה 
  2. מערך רכש עצמאי ללא חיבור לקבוצה והשגת היתרון לגודל .
  3. מלאי החלפים אינו מנוהל,

  מהלך הפרויקט

  1. ביצוע אבחון מקיף בכל אחד מהתחומים הנ"ל, שכלל:
  1. קיום ראיונות עם גורמים רלוונטיים.
  2. קבלת דו"חות ונתונים.
  3. לימוד והכרת תהליכי עבודה בכלל התחומים.
  4. מיפוי פערים עיקריים במצב הקיים Gap Analysis.
  5. על בסיס ממצאי האבחון, גובשה תכנית עבודה מפורטת שכללה את השלבים העיקריים הבאים:
  1. הסדרת מערך המכירות.
  2. מיסוד מערך שירות לקוחות מאוחד.
  3. ארגון מחדש של מערך אחסנת החלפים  ועיתוד המלאי 
  4. הקמת גוף שרשרת אספקה ומחלקת תפ"י 
  5. הסדרה והגדרה מחודשת של תהליכי הזמנה לאספקה .

  אתגרים בביצוע הפרויקט

  1. התנהלות "אביאם" ו- "טנסור" כחברות נפרדות (מערכות מידע נפרדות, מלאי נפרד, התנהלות כספית נפרדת וכו'), מה שמנע יישום חלק מההמלצות עד לביצוע איחוד מלא.
  2. רתימת אנשי הארגון לעבודה משותפת, לאור עומס העבודה הקיים ובפרט לאור התעצמות היקף הפעילות והפעילות לאיחוד 2 החברות.
  3. הטמעת תרבות ארגונית של רישום, בקרה ודיווח בתהליכים חדשים 

  תפוקות עיקריות

  1. מערך המכירות – 
  1. איחוד פונקציות המכירה של "אביאם" ו"טנסור" תחת אותם תחומים.
  2. הוספת פונקציה חדשה לטיפול במכירת מערכות אגירה וטעינת רכבים.
  3. הגדרת מנהל סגמנט כמנהל מוצר.
  4. שירות הלקוחות – 
  1. הקמת מערך שירות אחוד ל- 2 החברות והגדרת מבנה ארגוני והגדרות תפקידים .
  2. הגדרה, פיתוח והטמעה של 4 מדדי בקרה ומעקב.
  3. איחוד מערכות פריוריטי
  4. תחום התפעול – 
  1. מיסוד מחסן ערכות המכילות חלפים למול מערכת מוגדרת, לטובת קיצור וייעול תהליך משיכת החלפים ע"י הטכנאי.
  2. מיסוד תהליך חדש למשיכת חלפים, בהפרדה לחלפים מהמחסן המרכזי, ממחסן החלפים ולחלפים כלליים שאינם מנוהלי מלאי.
  3. הגדרת תהליך קטלוג חדש כולל התראות במערכת המידע.
  4. תפ"י ופרויקטים
  1. הגדרת ואיוש פונקציית מנהל תפ"י לחברה.
  2. הגדרת תהליך סדור של ניהול הזמנה עד לשלב האספקה, כולל בעלי תפקידים ותחומי אחריות (מנהל תפ"י, קניין רכש, ייבוא).

  לסיכום

  1. פרויקט זה, שארך כ- 8 חודשים משלב האבחון ועד לשלב היישום, היווה מצד אחד אתגר מעצם ביצועו תוך כדי תהליך איחוד החברות לחברה אחת, ומצד שני הזדמנות להטמעת תהליכים חדשים תוך ניצול איחוד זה.
  2. יישום ההמלצות הביא ברובו תפוקות ושיפורים מיידים, הן בתהליכי העבודה והן בתפיסת הארגון ע"י ההנהלה הבכירה בקבוצת תדיראן.
  דילוג לתוכן