השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  צור קשר

  צור קשר

  בחינת השלכות הקמת מאגר נתוני אשראי על שוק האשראי הצרכני

  שירותים פיננסיים

  זיהוי הזדמנויות בעקבות שינוי רגולטורי – הפרויקט, שעסק בניתוח ההשלכות של הקמת מאגר נתוני אשראי בישראל, חשף שינויי מגמות צפויות בשוק האשראי הפרטי ואיומים פוטנציאליים על הבנקים, זיהה דרכי התמודדות מיטביות למזעור הפגיעה בהם ואף איתר הזדמנויות עבור הבנקים למינוף השינוי והגדלת נתחי השוק.

  רקע והאתגר

  בשנת 2016 התקבל חוק נתוני אשראי (התשע"ו-2016) הקובע הסדר חדש להקמה ולפעילות של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי של צרכנים. החוק קובע שבנק ישראל יקים ויפעיל מאגר נתונים שיכלול נתוני אשראי של יחידים, המעידים על היכולת שלהם לעמוד בהתחייבויות כספיות ובפירעון חובות.

  ההסדר שנקבע בחוק מאפשר גישה שוויונית וחופשית לכלל ספקי האשראי (הבנקאיים ואחרים) למידע בשוק האשראי. הנחת היסוד היא שגישה למידע אישי מאפשרת לספקי אשראי להציע הלוואות בריביות אטרקטיביות יותר, וכי במצב הנוכחי הבנקים זוכים ליתרון לא הוגן על פני מתחריהם, מה שמוביל לרמה גבוהה של ריכוזיות בתחום זה.

  בשנת 2018 צפוי מאגר נתוני האשראי בישראל להיות פעיל באופן מלא.

  המהלך, שמטרתו להגדיל את התחרותיות בשוק האשראי הצרכני, צפוי לשנות את השוק באופן משמעותי, ולשנות את חשיבותם של גורמים שונים. כחלק מפעילות Tefen בסקטור הפיננסי, נבחנו האיומים וההזדמנויות שנובעים מן המהלך הרגולטורי הזה.

  מה בוצע בפרויקט?

  • אחד הכלים המרכזיים בהם נעשה שימוש בפרויקט הוא מחקר Benchmark וניתוח מעמיק של שווקי אשראי צרכני במספר מדינות בעולם. המידע והידע שנצברו בתהליך זה אפשרו לצוות הפרויקט להסיק מסקנות אמפיריות בנוגע להשפעה העתידית של השינוי הרגולטורי על השוק הישראלי.
  • הבחינות שבוצעו התבססו על מאגרי מידע סטטיסטיים ודמוגרפיים רשמיים, מאפיינים ספציפיים של קהלי הלקוחות ברחבי העולם, מחקרים אקדמיים, ניתוח נתחי השוק של בנקים שונים ברחבי העולם וכן על ראיונות עם מומחי אשראי בארץ ובעולם.
  • ניתוח דרכי הפעולה של בנקים ברחבי העולם וזיהוי ה-Best Practice להתמודדות עם הזעזוע אפשרו לצוות לספק המלצות ולפתח תשתית אסטרטגית המותאמת למאפייני השוק הישראלי.
  • התשתית האסטרטגית שפיתח הצוות כוללת התייחסות לתמהיל המוצרים המוצעים על-ידי הבנק, ערוצי התקשורת של הבנק עם לקוחותיו, תדמית הבנק וכוח המותג וכן לטכנולוגיה פיננסית.

   

  תוצאות

  • הופקו מספר מקרי בוחן המציגים את תהליכי ההשפעה של המהלך הרגולטורי על שווקים ברחבי העולם. בשלב השני זוהו מהלכים מוצלחים שסייעו לבנקים לצמצם את הפגיעה בהם, ואף למנף את המהלך לטובתם ולהגדיל את נתחי השוק הקיימים.
  • על בסיס ניתוח המהלכים המוצלחים שבוצעו בשוק הבינ"ל, נבנתה תשתית אסטרטגית ייעודית לשוק האשראי הישראלי.
  • פותחו קווים מנחים והמלצות ישימות לצורך התמודדות עם איומים וניצול הזדמנויות בעקבות השינוי הרגולטורי.
  • זוהו וסומנו מספר אפיקי השקעה כדאיים במיוחד עבור הבנק, שיאפשרו לו להתאים את עצמו למגמות הצפויות בשוק האשראי. בנוסף סומנו מספר שיתופי פעולה פוטנציאליים עבור הבנק, על מנת להגדיל את קהל הלקוחות ולספק שירות איכותי יותר לכלל הסגמנטים שאליהם מכוון.
  • נבנתה תכנית עבודה פרקטית על מנת לאפשר ניצול של ההזדמנויות הגלומות במהלך וכן התמודדות עם איומים פוטנציאליים.

   

  דילוג לתוכן