השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  צור קשר

  צור קשר

  בחינה ארגונית באחד מבתי המלון

  בחינה ארגונית באחד מבתי המלון 

  אודות הלקוח

  • הלקוח הינו רשת מלונות וותיקה בישראל בעלת סטנדרט שירות גבוה מאוד
  • המלון שנבחן פונה בעיקר ללקוחות עסקיים, אך גם לתיירות חוץ ופנים

   רקע

  הענף הינו תחרותי מאוד ובכדי לשמר העמדה התחרותית יש לתת שירות באיכות הגבוהה ביותר –זאת תוך שמירה על רווחיות המלונות וכלל הרשת. לצורך כך, הרשת הייתה מעוניינת באבחון כולל של בתי המלון במטרה להתייעל ולשפר השירות

   מטרת הפרויקט

  אבחון וזיהוי פוטנציאל התייעלות באחד מבתי המלון של הרשת על מנת להקטין עלויות ולשפר רווחיות, כל זאת תוך שמירה על איכות השירות המצוין של המלון

  האתגר

  • היות ושירות מצוין הינו יתרון תחרותי של המלון, הנחת היסוד שהובילה אותנו בתהליך האבחון הייתה שמירה על איכות השירות תוך זיהוי מוקדי התייעלות פוטנציאלית
  • שוני מהותי באופי פעילות המלון בתקופות שונות בשנה חייבה התייחסות לתקופה בה בוצע האבחון כתקופת בסיס, והצגת המלצות כמודולריות התלויות באופי פעילות בתקופה נתונה

  שלבי הפרויקט

  • שלב א' – בחינת המצב הקיים והבנת כיווני פעולה למיקוד. לצורך כך בוצעו:
   1. ראיונות עם גורמים רלוונטיים בהנהלת המלון והרשת
   2. ראיונות עם מנהלי ביניים בכלל מחלקות המלון
   3. תצפיות איכותיות על תהליכים מרכזיים במרבית מחלקות המלון
   4. איסוף נתונים ממערכות מידע
   5. סיעורי מוחות פנימיים ב- Tefen

  • שלב ב' – גיבוש המלצות ותוכנית יישום עקרונית. לצורך כך בוצעו:
   1. בחינת שינויים בתהליכי העבודה במחלקות המלון העשויים להביא להתייעלות
   2. מידול מוקדי התייעלות אל מול מצב קיים והצגה כמותית של פוטנציאל ההתייעלות

   תוצאות

  • מיפוי מוקדי ההתייעלות המרכזיים במלון
  • הערכת ההתייעלות הפוטנציאלית במלון, בחלוקה מפורטת למוקדי ההתייעלות
  • המלצות לשיפורים בתהליכי עבודה (הן ברמת המלון והן ברמת הרשת)
  • המלצה על שיטת מעקב ובקרה לצורך ניטור ההתקדמות, כמו גם קבלת מידע ניהולי מעודכן
  דילוג לתוכן