השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  צור קשר

  צור קשר

  בחינה אסטרטגית לכדאיות לכניסה למכרז

  בחינה אסטרטגית לכדאיות לכניסה  למכרז

  רקע
  מוסד בנקאי מוביל בישראל בעל סניפים ופעילות ברחבי העולם

  לקראת מכרז שעמדה לערוך רשות ממשלתית נדרש הבנק לבחון את הכדאיות העיסקית, על כלל היבטיה, של נוכחותו הגיאוגראפית במיקומים בעלי חשיבות אסטרטגית.
  לאורך שנים החזיק הבנק סניפים, עמדות אוטומטיות ועמדות החלפת כספים מאויישות במתחמים, תוך תשלום גבוה לרשות ואופרציה ייחודית.

  מטרת הפרויקט

  • בחינת ההשלכות העיסקיות של הפעילות הרלבנטית וגיבוש P&L צפוי לפעילות
  • בחינת ההשלכות השיווקיות והמיתוגיות של הנוכחות
  • בחינת מודלי הפעלה חלופיים והשפעתם על השורה התחתונה העיסקית
  • גיבוש המלצה בדבר ההצעה הראויה למכרז, אם בכלל

  אתגרים

  • חישוב צפי הרווחים מהפעילות העתידית המושפעים בין היתר מרגולציה אקטיבית, שינויים בהיקפי האוכלוסייה המבקרת במתחמים, שינויים בשערי המט"ח והשקל, שינויים במצב הכלכלי המשפיעים על ההוצאה הממוצעת, תחרות מוסדית ופרטית וכו'
  • בניית מודל לתחשיב העלויות הכולל את הערכות ומשתנים רבים שמקורם באגפים רבים של הבנק: כ"א, בינוי, ביטחון, ציות, שיווק, חטיבה עיסקית ועוד
  • קשיים של הלקוח, ההנהלה וועד העובדים שלו להיערך ולהגמיש את המודל הנהוג לצורך פעילות החורגת מהותה מאופי הפעילות הבנקאית הסטנדרטי

  שלבי הפרויקט

  איבחון

  • ניתוח הפעילות הקיימת- היקפים, פוטנציאל ועלויות
  • ניתוח הפרמטרים הרלבנטיים להכנסות עתידיות – לקוחות, שערי מטבע, עמלות וכו'.
  • חיזוי שיעורי הנטישה והשינוי בדפוסי הפעילות של לקוחות הסניף
  • ניתוח ההשפעה הפריפריאלית- מיתוג, שיווק והשפעה על לקוחות שמרכז עסקיהם במתחמים

  גיבוש חלופות

  • בחינת מודלי פעילות שונים
  • גיבוש החלופות השונות לפעילות בתחומים הרלבנטיים

  מדידה ותיעדוף

  • כימות ההשפעה של החלופות השונות על רווחיות הפעילות
  • בחינת הערך וקלות היישום של כל חלופה
  • גיבוש החלופה הנבחרת

  תוצאות

  מתן המלצה משולבת:

  • Go/No Go
  • סכום מומלץ לכניסה למכרז – שיבטיח רווחיות ועמדה תחרותית
  • בניית תכנית High-level לבניית המנגנונים והיכולות הנדרשות לתפעול האופרציה
  דילוג לתוכן