השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  צור קשר

  צור קשר

  אבחון כיתות הלימוד במוסד אקדמי

  אבחון כיתות הלימוד במוסד אקדמי

  תיאור הלקוח

   מוסד אקדמי

  מטרת הפרויקט

   בעקבות ניצולת גבוהה של שטחי הלימוד הקיימים וצפי לגידול בשנים הקרובות נדרשנו לבחון את תכנון והתאמת כיתות הלימוד לצרכי היחידות האקדמיות

  פעילות תפן

   בחינת ניצולת כיתות הלימוד בשלושה רבדים:

  א- בחינת שיבוץ הכיתות בקמפוס לאורך השבוע- נמצא כי חוסר תכנון רוחבי בשיבוץ לימי לימוד (בין ימי השבוע) גוררת ניצולת גבוהה בימי השיא וניצולת נמוכה בימי השפל. הניצולת הממוצעת לכלל כיתות בקמפוס הינה לכל היותר כ-  75% בימי שישי, וכ –  45% ובימי א,ה'

  ניצולת כיתות לימוד

  ב- בחינת שיבוץ הכיתות בקמפוס ברמה שעתית לאורך השבוע- נמצא כי קיימת שונות בניצולת בין השעות הנובעת  מחוסר תכנון ועקביות באופן השיבוץ בעקבות האילוצים השונים הקיימים במערכת:
  – כל חוג מגדיר זמני התחלה וזמני סיום יום שונים
  – רצון ליצור רצף מלא (ללא חלונות) במערכת של הסטודנטים גורר ביקוש גבוה באמצע היום
  – בימים ב' – ד' באמצע היום ישנו מפגש של שתי אוכלוסיות (בוקר וערב)

  ניצולת ממוצעת

  ג- בחינת שיבוץ הכיתות באופן פרטני ע"פ ניצול גודל הכיתה, שיבוץ במהלך תקופת הבחינות, שיבוץ קורסים רוחביים. נמצא כי בכ – 80% מהשיבוצים נמצא אכלוס חלקי (מספר הסטודנטים הרשומים קטן מקיבולת הכיתה), קורסים רוחביים (משותפים למספר יחידות) נלמדים בנפרד:
  – חלוקה שאינה אופטימלית לקבוצות קטנות גוררות ניצול נמוך של הכיתות
  – במחצית מהמקרים השיבוץ החלקי נובע מתכנון על פי צפי ולא על פי כמות תלמידים בפועל

  בחינת תהליכי עבודה: תהליכי השיבוץ הסימסטריאלי ותהליכי השיבוץ של הבחינות וכן בחינת תמיכת מערכות המידע בתהליכים השונים.

  תוצאות

  • שיפור של כ-5% בניצולת החדרים בממוצע על פני השבוע וירידה בשונות הניצולת בין סוגי החדרים השונים
  • יישום בפועל של הנחיות השיבוץ הביאו להתכנסות לתבנית שיעורים אחידה ולשיפור נוסף בניצול המשאבים בקמפוס
  • שיפור משמעותי באיזון העומסים בין ימי השבוע

   שיפור בניצולת

  • בניית תוכנית מתועדפת לביצוע שינויי התשתית בכיתות בהתאם לדרישות מהיחידות ולסקרי שביעות רצון
  • הוגדרו דוחות בקרה בשיתוף מערכות מידע לצורכי מדידה ובקרה שוטפת של כללי השיבוץ וניצולת המשאבים בקמפוס
  • הוגדר תהליך שיבוץ רוחבי המחייב את כלל היחידות ללו"ז וכללים אחידים. בעקבות כך התאפשר צמצום של פיצול כיתות שכבר שובצו וחסכון בעלות המרצה והכיתה

  דילוג לתוכן